โครงงานของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  1. ประกาศผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
  2. ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค 2557
  3. รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ 2557