• 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี . See more

  • กองเกียรติยศอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน . See more

  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประทานรางวัล ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”. See more

  • วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด. See more

  • MOUเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน(สายอาชีพ)กับหน่วยงานทางการศึกษา. See more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511290 , 043-513039

 

 

  image description   image description
         
image description  

  image description
         
image description   image description   image description