• วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 . See more

  • กองเกียรติยศอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน . See more

  • พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562. See more

  • กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รักสถาบัน. See more

  • พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562. See more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511290 , 043-513039

 

image description   image description   image description
         
imge description  

image description

  image description
         
image description   image description   image description
         
  image description